2004/Aug/13

ผมพบว่า Developer ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจความแตกต่างของ Cluster และ Load Balance เนื่องจากจะได้คำถามประมาณว่า ถ้า Server ทำเป็น Cluster แล้วจะทำ Load Balance แบบ Sticky ดีหรือเปล่า อยู่บ่อยๆ ดังนั้นวันนี้ผมจะมาไขข้อข้องใจของหลายๆคนนะครับ

Clustering คือการจัดกลุ่มของคอมพิวเตอร์หลายๆตัวเพื่อให้สามารถทำงานได้เหมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์ตัวเดียวกัน

ดังนั้นไม่ว่า User เข้ามาใช้งานเครื่องใดภายในกลุ่มก็จะรู้สึกเหมือนใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน คุณสมบัติสำคัญของการทำ Clustering คือการทำ Replication โดยในแง่ของ Web Application คือการทำ Session Replication ซึ่งตามปกติแล้ว Session ของ User จะถูกจัดเก็บใน Web Server เครื่องที่ User กำลังใช้งานอยู่เท่านั้น แต่การทำ Clustering จะเป็นการคัดลอก (Replicate) Session นั้นไปยัง Web Server อื่นภายในกลุ่มด้วย ทำให้ไม่ว่า User เข้าไปใช้งานใน Server เครื่องใดก็จะมี Session ของ User อยู่ด้วยเสมอ

Load balancing คือการจัดกลุ่มของคอมพิวเตอร์หลายๆตัวเพื่อแบ่งงานกัน หรือกระจาย load การใช้งานของ user ไปยังคอมพิวเตอร์ภายในกลุ่ม เพื่อให้สามารถรับจำนวน user ที่เข้ามาใช้งานได้มากขึ้น หรือสามารถรับงานที่เข้ามาได้มากขึ้น นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติของ Fail Over คือหากมีคอมพิวเตอร์ภายในกลุ่มไม่สามารถทำงานได้ เช่น Down อยู่ หรือไม่สามารถรับงานหรือuserเพิ่มได้เนื่องจาก resource ที่ใช้ทำงานไม่พอ ตัว Load Balancer ที่เป็นตัวแจก load ให้คอมพิวเตอร์ภายในกลุ่มก็จะส่ง load ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆแทน จนกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะกลับมาใช้งานได้ใหม่

การทำงานของ Load Balancer นั้นมี 3 ลักษณะด้วยกันได้แก่
1. Round-robin เป็นการส่ง traffic ไปยัง Server ภายในกลุ่มวนไปเรื่อยๆ
2. Sticky เป็นการส่ง traffic โดยยึดติดกับ Session ที่ user เคยเข้าไปใช้งาน เช่น ถ้า user เคยเข้าไปใช้ใน server ที่ 1 ภายในกลุ่ม traffic ของ user คนนั้นก็จะถูกส่งไปยัง server 1 เท่านั้น
3. Work load เป็นการส่ง traffic โดยดูที่ performance ของ server ภายในกลุ่มเป็นสำคัญ เช่นหาก server 1 มีงานมากกว่า server 2 ตัว load balancer ก็จะส่ง traffic ไปยัง server 2

การทำ Cluster Load Balance คือการผสมผสานการทำงานทั้งสองลักษณะเข้าด้วยกัน แต่หากจะเลือกใช้การทำงานแบบนี้แล้ว การใช้ Load Balance แบบ Sticky ก็จะไม่มีความหมายไป เนื่องจาก ทุกๆ Server ภายในกลุ่มเป็น Cluster กันอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดที่จะส่ง Traffic ไปให้เครื่องเดิมเสมออีก ควรจะทำ Load Balance แบบ Round-robin หรือ Work load แทน

อย่างไรก็ดีการทำ Cluster ไม่จำเป็นต้องพึ่ง Feature ของ Server เป็นหลัก แต่เราสามารถ Develop ตัว Application ให้เป็น Cluster เองได้ โดยไม่ต้องพึ่ง Feature ของ Server เช่น การใช้หลักการของ File Sharing หรือ Database เข้ามาช่วยก็สามารถทำงานได้เหมือนกัน เช่นเดียวกับการทำ Load Balance เราไม่จำเป็นต้องหา Hardware หรือ Software พิเศษที่จะทำหน้าที่เป็น Load Balancer แต่เราสามารถเขียน Application เพื่อทำการกระจาย Traffic ไปยัง Server ต่างๆได้เหมือนกัน โดยใช้หลักการของ Redirection เป็นต้น

Comment

Comment:

Tweet


It is not everyday that you get to come cross a website that discusses such a technical issue in a very extensive way. I'm really impressed by the way that you have explained this whole concept of clusters and I'm really looking forward to reading more of your posts.

 

#47 by Articles Reviewing Aid (212.49.90.108) At 2016-07-04 22:21,

Thanks a lot for telling us how cluster works. You have been of great help to many web developers. If you are a scholar who is looking for quality dissertation topic help, the you can visit by clicking on the link below for help.

#46 by Reviewing Service (212.49.82.111) At 2016-05-20 15:05,
I surmise that individuals must get think about this great point and exposition composing. At the composition administration that is anything but difficult to request composed paper and custom exposition about this subject.
#44 by facebook ratings (117.212.144.28|117.212.144.28) At 2015-08-03 16:59,
I have learn all the posts and i found very unique info on this blog good work by your side thanks for your views these are very useful for many who don’t know as much at any time when i wanna share or focus on one thing i surely come diet sehat menurunkan berat badan back and talk about on this blog.
#43 by vincent (139.228.149.229|139.228.149.229) At 2015-06-20 14:55,
Thank you for your offer such a good article.
#42 by Thesis Writing Service (117.247.203.95|117.247.203.95) At 2015-05-23 15:45,
This website is excellent and so is how the subjectcara langsing alami matter was explained.cara diet yang alami I also like a number of the comments too.Ready for subsequent post.
#40 by cara langsing alami (180.250.31.37|180.250.31.37) At 2014-05-26 09:42,
Our firm employs solely those writers who are professionals in composing Law essay "perfectwritings.com".
#39 by Definition Essay (31.184.238.73) At 2013-07-14 14:20,
เยี่ยมมากเลยคับ
#38 by KrooVee (103.7.57.18|192.168.178.219, 183.88.251.22) At 2013-05-29 21:42,
This company gives extraordinary resume writing services. Hence, if you haven’t got a clue how to write a resume, want to order resume from professional resume writers or just to look on CV templates, check out Prime Resume company.
#37 by buy resume (103.7.57.18|46.161.41.16) At 2013-04-19 10:31,
Our professional resume writers will provide resume writinghelp to job seekers who do not have time to write a resume. Check out Marvelousresume company (marvelousresume.com) and look through resume templates. Now you have the necessary info where to buy resume paper, so do not mull over buy resumes and enjoy your career.
#36 by click here (103.7.57.18|91.201.64.16) At 2013-02-19 18:12,
Whenever you don’t know how to write a resume and are in need of CV writing services, check site (resumesleader.com). You can look through resume formats or buy resumes from expert resume writers.
#35 by resumesleader.com (103.7.57.18|91.201.64.16) At 2012-10-20 22:06,
Complicated term papers completing seems to be not a trouble for modern students. The matter is writing essays (supreme-essay.com) company will resolve any academic writing complications.
#34 by writing college essay (103.7.57.18|91.201.64.16) At 2012-08-12 08:55,
Businessmen must not be worried about not very high traffic just because the blog posting services will provide submission stuff that raise page rank!
#33 by blog posting service (103.7.57.18|31.184.238.21) At 2012-07-14 08:25,
affic ไปยัง Server ต่ http://uk.superiorpapers.com/ รับพี่บอมบ์เบอร์ ... ละเ
#32 by superior (103.7.57.18|124.177.189.113) At 2012-07-05 19:21,
Submitting your papers usually utilize plagiarism check. It can protect your good name!
#31 by plagiarism check (103.7.57.18|31.184.238.21) At 2012-07-04 07:51,
Have not found perfect help with essay writing yet? Check out Top WritingService company to buy good custom papers from the reliable company.
#30 by buy custom essays online (103.7.57.18|31.184.238.21) At 2012-06-18 05:49,
Sometimes to reach your Academic level you should buy essay thesis related to this good topic and thesis.
#29 by buy thesis (103.7.57.18|31.184.238.21) At 2012-05-10 13:58,
If you have a password reset disk, resetting the log on password takes only a moment to complete. A Windows 7 password reset disk is so portable and fast way to do Windows 7 password reset issues.
#28 by recover admin password (64.94.77.5) At 2012-03-31 16:20,
czdyho
#27 by tgqiugd (91.232.96.4) At 2012-02-17 07:06,
uaqdsb
#26 by nwpjbm (94.100.25.50) At 2012-02-16 20:20,
I think that people must get know about this good topic and essay writing. At the writing service that’s easy to order written essay and custom essay about this topic.
#25 by custom essays (31.184.238.21) At 2012-01-11 11:18,
The text just about this good post was used by custom writing service to have a possibility to buy essay and custom writing.
#24 by buy custom essay papers (31.184.238.21) At 2012-01-10 09:46,
Your study year is ending and you have got a lot of stuff to cope with? Do not have enough time to do it? The essay writing service can be ready help you with academic assignments creating guaranteed!
#23 by pay for writing essay (31.184.236.16) At 2011-12-22 15:24,
Your knowledge close to this good topic seems to be perfect and different scholars would take it for their english dissertation. And some of scholars still take the assistance of dissertation service.
#22 by dissertation writing (91.212.226.143) At 2011-11-24 09:52,
Different people have to treat thesis summary referring to this post in a right way, because they would need it a buy dissertation service in future.
#21 by buy thesis (91.212.226.143) At 2011-11-24 09:52,
A lot of people have to make a choise 'tween buy dissertation service and thesis writing services to opt for dissertation international more or less about this topic.
#20 by dissertation writing service (91.212.226.143) At 2011-11-22 10:22,
Are not acknowledged of search engine ADWords options? Wish to have high speed for your site? I know that traffic optimization issue is not simple to do independently, however, the directory submission services can do it for low costs!
#19 by quality directory submission services (193.105.210.41) At 2011-11-21 12:47,
Students have an access order the buy a research paper and buy essay at the research paper writing services about this topic.
#18 by buy essay (193.105.210.41) At 2011-11-16 09:13,
That’s hands-down to buy an essay and lots of people don’t get know that the great ideas just about this postcould subsist and because of it people buy research papers.
#17 by buy essays (193.105.210.41) At 2011-11-16 08:29,
I received my first <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/business-loans">business loans</a> when I was a teenager and this helped my business a lot. However, I need the financial loan over again.
#16 by EllenCarver28 (91.212.226.143) At 2011-11-07 22:40,
หาข้อมูลไป present อยู่พอดีเลย ขอบคุณมากครับ
#15 by Firedub (110.77.137.90) At 2011-08-30 10:44,
ขอบคุณมากนะคะ
สำหรับความรู้ที่ดีมากๆค่ะ...^-^
#14 by (61.90.147.248) At 2011-08-26 16:13,
ไม่ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆangry smile angry smile tongue
#13 by มนตรี (202.149.25.235) At 2009-11-05 20:30,
#12 by (118.172.68.236) At 2009-07-06 09:57,
น่าจะอ้างอิงถึงผู้เขียนหน่อยนะ
นายฆอซาลี หีมสุหรี
นางสาวภาราดา โตอุรวงศ์
นางสาวชญาน์ภักดิ์ สุพรรณ์

รุ่น MIT 9

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย
#11 by ผู้เขียน (125.24.137.39) At 2009-03-18 20:54,
จำเป็นป่าวครับ ว่าต้องใช้กับ Renuxe อย่างเดียว
#10 by (58.64.69.114) At 2009-01-14 03:42,
Hello! Good Site! Thanks you! vaywpsoohfe
#9 by wsfqxyylir (217.159.190.94) At 2008-01-30 04:07,
อ่านแล้วได้ความรู้ดีมาก

ฝากเว็บไซต์ด้วย
http://www.sontayamyblog.com

ทุกเรื่องของการคอนฟิก Linux Server
#8 by sontayamyblog.com (203.152.41.4 /unknown, 192.168.1.10, 203.121.156.35) At 2007-03-24 17:34,
ขอบคุณสำหรับเนื้อหาดีๆ นะครับ
#7 by CP-HOME At 2005-09-27 12:37,
มี link ที่แนะนำวิธีการ implement Cluster หรือ Load Balance โดยไม่ต้องใช้ hardware หรือ software มั๊ยครับ อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม ไปค้นคว้าต่ออีกหน่อยน่ะครับ
ขอบคุณครับ
ปล. อยากถามว่าหลักการทำ Cluster Load Balance สามารถนำมา apply เพื่ิิอ implement ระบบ Single Sign-on ได้หรือเปล่าครับ แนะนำหน่อยนะครับ
#6 by Tsubasa (202.183.215.219) At 2005-09-12 08:59,
แอธๆๆ อยากได้เนื้อหาเยอะก่านี้อะ
#5 by พี (202.91.23.1) At 2005-04-29 13:44,
เมื่อไหร่จะมีบทความใหม่ครับ
แอบอ่านมานาน ภาวนาเอาใจช่วยให้มีเวลาว่างเร็วๆ
#4 by dog mulder At 2005-04-01 11:08,
ละเอียดดีครับ ผมยังแยกความแตกต่างไม่ออกเลยครับ
#3 by plynoi แว่วศรี At 2004-08-16 22:13,
ขอบคุณครับพี่บอมบ์เบอร์ ... ละเอียดดี (บางเรื่องผมก็ไม่รู้จักเลย 555)
#2 by iwat At 2004-08-16 00:13,
ขอบคุณครับ
#1 by impboy At 2004-08-13 14:27,